Hoa ngày lễ

Sắc đỏ

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 6,000,000 VNĐ

Giá gốc: 8,000,000 VNĐ

Hoa nhập khẩu

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 4,200,000 VNĐ

Giá gốc: 4,500,000 VNĐ

Ecuador Mix

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 3,200,000 VNĐ

Giá gốc: 3,500,000 VNĐ

Nắng vàng

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 2,200,000 VNĐ

Giá gốc: 2,500,000 VNĐ

Lời tự tình

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 1,500,000 VNĐ

Giá gốc: 1,700,000 VNĐ

Khoe sắc

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 1,380,000 VNĐ

Giá gốc: 1,450,000 VNĐ

Tình ca

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 1,150,000 VNĐ

Giá gốc: 1,350,000 VNĐ

Phố hoa

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 1,100,000 VNĐ

Giá gốc: 1,300,000 VNĐ

Tình yêu lung linh

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 1,050,000 VNĐ

Giá gốc: 1,150,000 VNĐ

Turtle Love

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 980,000 VNĐ

Giá gốc: 1,300,000 VNĐ

Chiều tím nhớ em

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 950,000 VNĐ

Giá gốc: 1,000,000 VNĐ

Keep loving

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 950,000 VNĐ

Giá gốc: 1,000,000 VNĐ

Nồng cháy

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 900,000 VNĐ

Giá gốc: 950,000 VNĐ

Sweet Love

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 790,000 VNĐ

Giá gốc: 845,000 VNĐ

Orange star

TP Hồ Chí Minh

Giá bán: 750,000 VNĐ

Xuân bên em

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 750,000 VNĐ

Giá gốc: 830,000 VNĐ

Tình yêu hoa gió

TP Hồ Chí Minh

Giá bán: 700,000 VNĐ

Tình anh

TP Hồ Chí Minh

Giá bán: 700,000 VNĐ

An yên

TP Hồ Chí Minh

Giảm còn: 680,000 VNĐ

Giá gốc: 700,000 VNĐ

Phố không mùa

TP Hồ Chí Minh

Giá bán: 650,000 VNĐ

123

http://thegioihoa.net/