Tìm kiếm

Hoa tang lễ

“Nghĩa tử là nghĩa tận”, do đó hoa chia buồn đóng vai trò quan trọng trong các thủ tục tang lễ. Hoa tang lễ chia buồn là vật có thể phần nào truyền tải thông điệp về sự luyến tiếc và chia buồn đối với người mất cũng như đối với người sống.

Mẫu vòng hoa tang lễ chia buồn kèm giá và hình ảnh

Trong niềm nhớ thương

TP Hồ Chí Minh

1,000,000 VNĐ

Giọt lệ chia xa

TP Hồ Chí Minh

1,200,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

Gửi những an lành

TP Hồ Chí Minh

1,500,000 VNĐ

Tiếc thương vô cùng

TP Hồ Chí Minh

2,000,000 VNĐ

2,200,000 VNĐ

Kính viếng

TP Hồ Chí Minh

2,300,000 VNĐ

Trở về cát bụi

TP Hồ Chí Minh

1,200,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

Mãi nhớ

TP Hồ Chí Minh

1,400,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

Cánh chim cuối trời

TP Hồ Chí Minh

2,300,000 VNĐ

2,400,000 VNĐ

Xa nhớ

TP Hồ Chí Minh

2,200,000 VNĐ

Vô thường

TP Hồ Chí Minh

2,100,000 VNĐ

Miền an lạc

TP Hồ Chí Minh

1,950,000 VNĐ

Niềm thương nhớ

TP Hồ Chí Minh

1,900,000 VNĐ

Rời xa

TP Hồ Chí Minh

1,850,000 VNĐ

An bình

TP Hồ Chí Minh

1,850,000 VNĐ

Lời chia buồn

TP Hồ Chí Minh

1,750,000 VNĐ

Tiễn đưa

TP Hồ Chí Minh

1,700,000 VNĐ

Lời chia cuối

TP Hồ Chí Minh

1,700,000 VNĐ

Khúc trầm buồn

TP Hồ Chí Minh

1,680,000 VNĐ

Thương nhớ

TP Hồ Chí Minh

1,650,000 VNĐ

Cỏ úa

TP Hồ Chí Minh

1,550,000 VNĐ

12