Tìm kiếm

Hoa tang lễ

“Nghĩa tử là nghĩa tận”, do đó hoa chia buồn đóng vai trò quan trọng trong các thủ tục tang lễ. Hoa tang lễ chia buồn là vật có thể phần nào truyền tải thông điệp về sự luyến tiếc và chia buồn đối với người mất cũng như đối với người sống.

Mẫu vòng hoa tang lễ chia buồn kèm giá và hình ảnh

Vì sao sáng

TP Hồ Chí Minh

1,450,000 VNĐ

Miền yêu thương

TP Hồ Chí Minh

890,000 VNĐ

Chia xa

TP Hồ Chí Minh

1,000,000 VNĐ

Thành tâm kính viếng

TP Hồ Chí Minh

1,200,000 VNĐ

Đất mẹ

TP Hồ Chí Minh

850,000 VNĐ

Sự sống thay đổi

TP Hồ Chí Minh

980,000 VNĐ

Tĩnh lặng

TP Hồ Chí Minh

999,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

Thành tâm chia buồn

TP Hồ Chí Minh

999,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

Trong niềm nhớ thương

TP Hồ Chí Minh

1,000,000 VNĐ

Giọt lệ chia xa

TP Hồ Chí Minh

1,200,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

Gửi những an lành

TP Hồ Chí Minh

1,500,000 VNĐ

Tiếc thương vô cùng

TP Hồ Chí Minh

2,000,000 VNĐ

2,200,000 VNĐ

Kính viếng

TP Hồ Chí Minh

2,300,000 VNĐ

Trở về cát bụi

TP Hồ Chí Minh

1,200,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

Mãi nhớ

TP Hồ Chí Minh

1,400,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

Cánh chim cuối trời

TP Hồ Chí Minh

2,300,000 VNĐ

2,400,000 VNĐ

Xa nhớ

TP Hồ Chí Minh

2,200,000 VNĐ

Vô thường

TP Hồ Chí Minh

2,100,000 VNĐ

Miền an lạc

TP Hồ Chí Minh

1,950,000 VNĐ

Niềm thương nhớ

TP Hồ Chí Minh

1,900,000 VNĐ

123