Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0901 01 86 86

  1. Trang chủ

  2. Chính sách chung

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Ngày đăng: 10:59:02 21/08/2019
Thegioihoa.net đảm bảo sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Khách hàng.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Để dùng một số dịch vụ tại Thegioihoa.net, Khách hàng có thể sẽ được yêu cầu cung cấp cho www.thegioihoa.net một số thông tin cá nhân như điện thoại, địa chỉ, họ và tên, thư điện tử... Mọi thông tin cá nhân cung cấp bởi khách hàng phải trung thực. Thegioihoa.net không chịu trách nhiệm đối với thông tin khách hàng tự cung cấp cho www.thegioihoa.net.

2. Phạm vi dùng

Thegioihoa.net thu thập và dùng thông tin cá nhân Khách hàng với mục đích phục vụ chăm sóc khách hàng, tiếp thị, huấn luyện nhân viên và tuân thủ quy định của “Chính sách bảo mật” này.

Www.thegioihoa.net có thể dùng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới các hình thức như sau: thư giới thiệu, xác nhận đơn đặt hàng, cảm ơn, xác nhận thông tin…

3. Thời gian lưu thông tin

Thông tin cá nhân các Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu gỡ bỏ hoặc các thành viên đăng nhập vào hệ thống và thực hiện hủy thông tin cá nhân. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Thegioihoa.net.

4. Địa chỉ công ty thu thập và quản lý thông tin khách hàng

Công ty TNHH THEGIOIHOA.NET

Địa chỉ kinh doanh: 1/26A Nguyễn Văn Vĩnh, P.4, TP.HCM

Điện thoại hotline: 09 01 01 86 86

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khi đã đăng ký thông tin cá nhân với tư cách là thành viên, có mật khẩu riêng thì khách hàng hoàn toàn có quyền sửa thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào trên web của www.thegioihoa.net.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của thành viên trên Thegioihoa.net được Thegioihoa.net bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin thành viên của Thegioihoa.net. Việc thu thập và dùng thông tin của các thành viên đăng ký trên website chỉ tiến hành khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tuyệt đối không dùng, không bàn giao hay tiết lộ cho bên thứ nào khác đối với thông tin khi thành viên không đồng ý.

Nếu máy lưu trữ thông tin bị hack làm mất mát dữ liệu thành viên, Thegioihoa.net sẽ thông báo sự vụ cho các bên liên quan và cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Ban Giám đốc Thegioihoa.net yêu cầu các cá nhân khi đăng ký hay mua hàng với tư cách thành viên website phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân: Họ và tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ giao nhận, địa chỉ thư điện tử… và thành viên phải đảm bảo sự trung thực của các thông tin cung cấp. Ban Giám đốc www.thegioihoa.net không có trách nhiệm giải quyết quyền lợi của Thành viên nếu thông tin mà thành viên cung cấp không trung thực.

Array